Pekárenské a cukrárenské pece LineMiss Classic

Konvekčné pečenie 30°C - 260°C. Ventilátor s reverzným chodom pre distribúciu horúceho vzduchu v komore. DRY.Plus nastavitelné rýchle odvetranie vlhkosti komory. 99 programov, každý s možnosťou 3 krokov. 6 tlačítok pre rychlu volbu oblúbených programov. Zobrazovanie nastavených parametrov pečenia a skutočnej teploty v komore. Zobrazenie časového odpočtu do konca pečenia. Osvetlenie komory LED. Autodiagnostický systém zobrazenia porúch a problémov. Kontaktný spínač dverý.
X