Konvektomaty RATIONAL

Pred niekoľkými desaťročiami firma Rational vynašla konvektomat. Konvektomaty Rational od toho okamihu sledujú jediný cieľ: poskytovať kuchárom tohto sveta tie najlepšie nástroje pre tepelnú prípravu jedál. Dokonale skonštruované, nabité užitočnými funkciami, geniálne jednoduché. Konvektomat Rational ponúka maximálny možný úžitok ľuďom, ktorí zabezpečujú tepelnú prípravu pokrmov v priemyselných a komerčných kuchyniach.

X