Regenerácia schladeného, ohrev a udržiavanie

Vzhľad, textúra, chuť a vôňa jedla je to, čo robí jedlo na stole jedinečným. A v prípade vopred pripraveného
a šokovo schladeného jedla, záleží najmä na kvalite regenerácie tohto jedla. To je vždy zásadný krok pre
aranžovanie a prezentáciu hotového jedla na tanieri s následným servírovaním.
MODULINE vyvinul ucelenú radu konvekčných regeneračných skríň vhodných pre akékoľvek množstvo
a priestor so sofistikovanou technológiou s nízkou energetickou spotrebou, jednoduchým ovládaním,
bezpečnou manipuláciou a ešte jednoduchším čistením.
Rieši sa tak problém so skladovaním v kuchyni, hygienou a dostupnosťou jedál, pri zaručenej finálnej kvalite
a organoleptických vlastnostiach pokrmov. Ventilácia, teplota a vlhkosť vo vnútri komory sú perfektne
kalibrované a nastavované individuálne podľa potrieb. Preto je výsledok nad Vaše očakávania.


Úspory:
-energie, vody, pracovnej sily, suroviny, priestoru


Výhody, úžitok, prínos, benefity
-vynikajúca finálna kvalita.
-zachované organoleptické a nutričné hodnoty, mikrobiálny risk je minimalizovaný, chuť a vôňa nezmenená.
-zrýchlenie a zlepšenie organizovania prevádzky kuchyne, zefektívnenie manažmentu personálu medzi
kuchyňou a jedálňou.
-redukcia frekvencie čistenia varných zariadení znamená úsporu času venovanému čisteniu a spotrebe chémie.


Univerzálnosť
Zariadenie je konštruované tak, aby bolo možné použiť štandardný riad a gastronádoby.
Lepšia organizácia zvýši spokojnosť zákazníka. Zásadný cieľ moderného cateringu.


Ideálne pre:
Reštaurácie, hotely, bankety, školské a závodné jedálne, nemocničné stravovanie, konferenčné centrá,
štadióny.


Hotely / reštaurácie - Jedlá sú vždy pripravené aj pre prípad neočakávaného príchodu hostí.
Nemocnice - minimálna manipulácia pri príprave, rýchlejší proces a zdravé jedlá.
Satelitné kuchyne - ideálne pre manipuláciu kdekoľvek, uľahčuje presun stravy.
Štadióny - vysoká kvalita jedál, rýchlo a vo veľkom množstve.

Regenerácia schladeného, ohrev a udržiavanie