HOT Holding – udržiavanie teplého

Udržiavanie hotových jedál na požadovanej teplote, ktoré môžu byť servírované kedykoľvek, je základná požiadavka každej špičkovej profesionálnej kuchyne.
Nenechať nič na náhodu, s istotou, že chuť, štruktúra a vzhľad jedla je vždy ako požadujeme.
Statický nízkoteplotný udržiavací kabinet garantuje efektivitu a perfektnú chuť jedla. Pokročilá technológia pri udržiavaní teplého pokrmu zabezpečí rovnomernú a stabilnú teplotu, nastavenú tak, aby nebola gresívna a aby sa negatívne neovplyvnila pôvodná chuť a vôňa jedla: kľúčový je precízne elektronicky riadený vyhrievací systém, ktorý tvoria špeciálne kryté vykurovacie telesá, všetko pri najvyšších hygienicko-sanitačných štandardoch, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy.


Výhody, úžitok, prínos - benefity
Vynikajúca výsledná kvalita produktu - ako čerstvo uvarené. Bez toho, aby bolo potrebné použiť externú paru, statický
ohrev nevysuší ani jedlo citlivé na vlhkosť.
Udržiavanie jedla je možné až po dobu 24 hodín, pretože teplo nie je nikdy agresívne a je mikrobiologicky bezpečné.
Vzhľadom na to, že ide de facto o predĺžený proces tepelnej úpravy, nie je v kolízii s hygienickým predpisom
hovoriacim o nutnosti výdaja jedla do 3 hod. atp..


Jednoduché čistenie
Vzhľadom k absencii ventilátorov, nie sú rezíduá z jedla rozprskávané po stenách zariadenia.


Univerzálnosť
Zariadenie je konštruované tak, aby bolo možné použiť štandardný riad a gastronádoby.
Efektivita v kuchyni, absolútna spokojnosť s tým, čo je na stole.
MODULINE- najlepší spojenec pre catering.


Plus
Zaoblené hrany vnútra komory, perfektne tesniace bez použitia silikónu, žiadne štrbiny.
Jednoduché čistenie a zatváranie dverí.
Komora perfektne hydrotermálne odizolovaná.
PVC nárazníky okolo spodnej časti zariadenia proti okopaniu a poškodeniu, zaisťujúce integritu a dlhú životnosť.
Vetrací otvor, umožňujúci regulovať prirodzenú vlhkosť produktu.
Vodiace dráhy pri modeloch so zásuvkami sú robustné, vyrobené z nerezu, zaisťujúce ľahký pohyb aj pri extrémnych teplotách.


Ideálne pre:
Reštaurácie, hotely, bankety, školské a závodné jedálne, konferenčné centrá.
Jedlá sú servírované v požadovanej teplote, ošetrené tak, aby mali prirodzené organoleptické vlastnosti. Dokonca aj jedlá vzájomne odlišné a v rôznych množstvách, je možné udržiavať v jednej komore kabinetu a takto ich mať pripravené na servírovanie pre rôzne typy výdaju na rôzne vzdialených miestach.
Modely na kolieskach uľahčujú manipuláciu a presun na miesta kdekoľvek je potrebné.
V samoobslužných stravovacích zariadeniach, umožňujú plynule a včas dopĺňať výdaj teplým kvalitným jedlom.


Vysoko kvalitné jedlá. Včas a v akomkoľvek množstve.

HOT Holding – udržiavanie teplého