Zmrzlinové pulty

Konštrukcia zmrzlinových pultov a vitrín ISA je riešená pre prezentáciu a uchovanie zmrzliny s cieľom zachovať jej estetické, fyzikálne a senzorické vlastnosti. Svojím dizajnom majú prilákať zákazníka a dotvoriť interiér cukrárne alebo výdajného miesta. Podľa spôsobu chladenia a ovládania sú v ponuke zmrzlinové pulty od jednoduchých so statickým chladením, až po precízne elektronicky riadené pulty s ventilovaným chladením. Pri výbere zohráva rovnakú úlohu aj spôsob odmrazovania. Modely vyššej rady, napríklad zmrzlinový pult GELATOSHOW, majú automatický reverzný systém odmrazenia, bez vplyvu na kvalitu zmrzliny.