…znamená zelenú pre tatarák a sushi. Povoluje aj uchovávať 14 dní naporcované a v šokeroch zmrazené mäsa.

Novela vyhlášky č.533/2007Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia společného stravovania vstúpila do účinnosti od 1.6.2017. Novela umožňuje v prevádzkách společného stravovania pripravovať a podávať pokrmy z tepene nespracovaného (tatarák, sushi) alebo čiastočne nespracovaného mäsa (steak mediumrare,..). Doterajšie předpisy to nepovolovali.

Novelou sa upravili tri základné oblasti:

-požiadavky na prípravu pokrmov z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočihov (tatarák, sushi,..).

-oznamovaciu povinnost v prípade prípravy a podávania pokrmov z tepelne nezpracovaného mäsa a vajec. Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, pevádzkovatel je povinný oznámiť to miestne příslušnému regionálnímu úradu veřejného zdravotníctva SR. Vyplní Prílohuč.1 zákona č.152/1995 Z.z. a pošle na príslušný regionálny úrad veřejného zdravotníctva v mieste, kde sa prevádzka veřejného stravovania nchádza.

-povinnosť informovania spoterbiteľa o možných zdravotných rizikách při konzumování pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a vajec. V jedalnom lístku formulka „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajca konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a jiných morských živočichov možno pripravovať a podávať len v prevádzkách veřejného stravovania, jako sú napr.reštaurácie, nemožno ich pripravovať ani podávať napr. V stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v jiných typoch uzavretého stravovania.

Novela v prílohe č.2 vyhlášky 533 aj povolujezmrazení mäsa v šokeroch na -18°C a mäso po šokvom zmrazení uchovávať najviac 14 dní při teplote -18°C alebo nižšej. Je ale potřebné viesť o tom evidenciu. Po rozmrazeniu sa nesmú znovu zmrazovať.

Kompletné znenie novelizovanej vyhlášky 533/2007. ..čítaj ďalej