Výdej a ohřev jídel

Nabízená technika a zařízení pro výdej stravy zabezpečuje zejména hygienicky vhodný způsob samoobslužného nebo obslužného výdeje stravy v prostorách profesionální gastronomie . Je důležité zajistit optimální teplotu vydávané stravy a usnadnění manipulace se stravou v souladu s hyg.normami, dodržení systému HACCP. Základem jsou mobilní nebo zabudované vodní lázně , tzv. Bains Marie pro udržování konstatní teploty jídel v gastronádobách, dále studené a teplé výdejní ohřevné vozíky, banketové vozíky, manipulační vozíky, gastrobufety a salátobary, teplé i studené vydejní vitríny, ohřevné infralampy a řada dalších prvků zabudovaných do výdejní linky nebo samostatně stojících.
X