-plánujeme a projektujem nové gastronomické prevádzky,

-optimalizujeme existujúcej prevádzky a maximálizujeme potenciál gastrozariadení,

-remodelujeme staršie prevádzky

Ku každej projekcii a realizácii pristupujeme v GastroRe individuálne. Vždy hladáme najvhodnejšie a najekonomickejšie riešenie pre konkretné zariadenie. Naša projektová dokumentácia slúži aj ako podklad ďalším projektantom a profesiam. Na základe požiadaviek investora vypracujeme :

  • -dispozičné riešenie – projekt vhodných technologických zariadení pre prípravu alebo výdaj jedla s ohľadom na platné smernice a normy
  • -podklady pre inštaláciu sietí
  • -dispozičné riešenie s rešpektovaním platných hygienických noriem

Kontakt na projekčné oddelenie GastroRex:

............................................................

Ing.arch. Mario Vavrovič

mob.tel.: 0911 243019

mail: architekt@gastrorex.sk

..........................................................

Tomáš Tmák

mob.tel.: 0948 243914

mail: amc@gastrorex.sk

............................................................